Thông báo khẩn về việc đối phó với bão số 16

Căn cứ công điện hỏa tốc số 7923/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chủ động đối phó Bão số 16;

Căn cứ công điện hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16;

Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM thông báo cho giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Trân trọng !

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *