Thông báo bổ sung hướng dẫn thủ tục nhập học 2015

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM thông báo về việc bổ sung hướng dẫn thủ tục nhập học 2015 và nhận giấy báo tại nhà theo địa chỉ của thí sinh. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Thông báo bổ sung hướng dẫn nhập học năm 2015.

Thông báo bổ sung hướng dẫn thủ tục nhập học 2015 Read More »