Đồng hành cùng nhạc dân tộc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2015.

Kết thúc những kỳ thi học kỳ căng thẳng, các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh  TP.HCM đã hăng hái đăng ký tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” theo kế hoạch hoạt động của Đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015. Nhận thức […]

Đồng hành cùng nhạc dân tộc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2015. Read More »