LỄ KỶ NIỆM “NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2016”: 5 ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Ngày 18/5/2016, Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm “ Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”, nhằm biểu dương và tôn vinh những thành tích và đóng góp chung của tập thể, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, […]

LỄ KỶ NIỆM “NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2016”: 5 ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM Read More »