NGÀNH QUAY PHIM

NGÀNH QUAY PHIM

Mã ngành: 7210236, Khối S

Ngành đào tạo quay phim là một lĩnh vực quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Các chương trình đào tạo quay phim thường cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà quay phim chuyên nghiệp, gồm có:

  1. Kỹ thuật quay phim: Sinh viên sẽ được học về các kỹ thuật quay phim cơ bản, bao gồm cách sử dụng máy quay, các thiết bị ánh sáng, quay phim ở các góc quay khác nhau và các kỹ thuật điều chỉnh màu sắc và độ tương phản. Họ cũng sẽ được tìm hiểu về các loại ống kính và cách chọn ống kính phù hợp cho từng tình huống.

  2. Lý thuyết phim ảnh: Sinh viên sẽ nắm vững các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết phim ảnh, bao gồm cấu trúc kịch bản, cắt xén hình ảnh, diễn xuất trên màn ảnh và công cụ dựng phim. Điều này giúp sinh viên hiểu rõ về quyết định quay phim và cách xây dựng một câu chuyện trên màn ảnh.

  3. Thiết bị và công nghệ: Sinh viên sẽ được làm quen với các thiết bị và công nghệ quay phim hiện đại, bao gồm máy quay chuyên nghiệp, thiết bị ghi âm, hệ thống ánh sáng và phần mềm dựng phim. Họ sẽ được hướng dẫn cách sử dụng và vận hành các thiết bị này để tạo ra hình ảnh chất lượng cao và hiệu quả.

  4. Kịch bản và kịch bản hóa: Sinh viên sẽ học cách đọc và hiểu kịch bản, và áp dụng kỹ năng quay phim để tái tạo câu chuyện trên màn ảnh. Họ cũng có thể tham gia vào quá trình kịch bản hóa và phát triển ý tưởng gốc để tạo ra các tác phẩm sáng tạo.