NGÀNH DIỄN VIÊN SÂN KHẤU KỊCH HÁT

NGÀNH DIỄN VIÊN SÂN KHẤU KỊCH HÁT

Mã ngành: 6210212, Khối S

Ngành học diễn viên sân khấu kịch hát là một lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu. Chương trình học này tập trung vào phát triển kỹ năng diễn xuất, diễn đạt và biểu diễn trên sân khấu, bao gồm cả diễn kịch và hát.

Trong ngành học diễn viên sân khấu kịch hát, sinh viên sẽ được đào tạo về các khía cạnh sau đây:

  1. Diễn xuất: Sinh viên học cách thể hiện các vai diễn thông qua sự diễn đạt cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, giọng nói và kỹ thuật diễn xuất khác.
  2. Kỹ thuật diễn: Sinh viên được hướng dẫn về kỹ thuật biểu diễn trên sân khấu, bao gồm cách sử dụng không gian sân khấu, ánh sáng, âm thanh và trang phục để tạo ra hiệu ứng tốt nhất.
  3. Hát và âm nhạc: Sinh viên được đào tạo về kỹ thuật hát, diễn xuất qua âm nhạc và các yếu tố khác của nghệ thuật ca hát trên sân khấu.
  4. Vũ đạo và chuyển động: Sinh viên học cách di chuyển, nhảy múa và sử dụng cơ thể để tạo ra các phong cách biểu diễn khác nhau trên sân khấu.
  5. Lý thuyết và lịch sử nghệ thuật biểu diễn: Sinh viên nghiên cứu về lịch sử, lý thuyết và các trào lưu nghệ thuật trong lĩnh vực diễn viên sân khấu kịch hát.