NGÀNH ĐẠO DIỄN SÂN KHẤU

NGÀNH ĐẠO DIỄN SÂN KHẤU

Mã ngành: 7210227, Khối S

Ngành Đạo diễn Sân khấu là một chương trình học trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu. Chương trình này nhằm đào tạo và phát triển những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một Đạo diễn Sân khấu chuyên nghiệp.

Trong ngành đào tạo Đạo diễn sân khấu, sinh viên sẽ được học các khía cạnh quan trọng của việc đạo diễn các vở kịch và các sản phẩm nghệ thuật trên sân khấu, bao gồm:

  1. Lý thuyết và lịch sử sân khấu: Sinh viên sẽ được tìm hiểu về lịch sử và phát triển của nghệ thuật sân khấu từ xa xưa đến hiện đại. Sinh viên sẽ nắm vững các trào lưu, phong cách, và những người tiên phong trong lĩnh vực này.

  2. Kỹ thuật đạo diễn: Sinh viên sẽ học các kỹ thuật và phương pháp quản lý sân khấu, bao gồm cách chỉ đạo diễn viên, lên kịch bản, sắp xếp diễn xuất, và sử dụng ánh sáng, âm thanh, và các yếu tố khác để tạo ra hiệu ứng trên sân khấu.

  3. Nghệ thuật diễn xuất: Sinh viên có thể học cách hiểu và hướng dẫn diễn viên, cùng với việc nắm bắt các phương pháp và kỹ thuật diễn xuất cơ bản.

  4. Thiết kế và cảnh trí: Sinh viên có thể học cách thiết kế và xây dựng cảnh trí, bố trí ánh sáng, âm thanh, và các yếu tố hình ảnh khác trên sân khấu để tạo ra không gian và hiệu ứng phù hợp với nội dung và tác phẩm.