LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU (từ ngày 03/01 đến 06/01/2017)

Thực hiện sự chỉ đạo và căn cứ kế hoạch công tác của Ban giám hiệu, Phòng Hành chính – Quản trị xây dựng lịch làm việc của Ban giám hiệu từ ngày 03/01 đến 06/01/2016 như sau:

Thứ Ba (03/01/2017):

8h00: Ban giám hiệu làm việc tại phòng làm việc.

14h00: PHT Nguyễn Trung Phan dự giờ Khoa Đạo diễn.

14h30: PHT Nguyễn Xuân Dũng họp với Văn phòng luật sư Quốc Luật tại phòng làm việc (cùng dự: TP.HC-QT Nguyễn Thị Bé).

Thứ Tư ( 04/01/2017):

8h30: họp giao ban tháng 1/2017 tại phòng 902 (thành phần: BGH, Lãnh đạo các Phòng/ Khoa/ đơn vị, giáo vụ khoa).

Thứ Năm (05/01/2017):

8h00: Ban giám hiệu họp Đảng ủy Khối tại 170 Nguyễn Đình Chiểu.

15h00: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Trung Phan họp nội dung Lãnh đạo thành phố gặp Văn nghệ sỹ tại 272 Võ Thị Sáu.

Thứ Sáu (06/01/2017):

8h30: Ban giám hiệu họp Đảng ủy Trường tại phòng 902.

15h00: Hiệu trưởng họp Lễ ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học tại thành phố tại 86 Lê Thánh Tôn.

Thứ Bảy (07/01/2017):

8h00: Hiệu trưởng dự Hội nghị “giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì tại Đà Nẵng.

Trên đây là lịch làm việc của Ban giám hiệu, đề nghị các Phòng, Khoa, đơn vị và cá nhân liên quan theo dõi và sắp xếp, chủ động trong công việc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *