Giới thiệu khoa

Các ngành / chuyên ngành đào tạo:

 

 Chức năng:

– Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây

dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và sáng tác biểu diễn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Quản lý đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất trong phạm vi khoa.

– Quản lý toàn diện sinh viên đang theo học tại các chuyên ngành do khoa đào tạo.

 

Nhiệm vụ:

  • Tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo và chức năng hoạt động nghề nghiệp của Bộ Văn Hoá Thông Tin Thể Thao và Du Lịch.
  • Dạy theo giáo trình đã được Bộ Giáo Dục – Đào Tạo thông qua.
  • Xây dựng giáo án phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và phù hợp với từng Giảng viên.
  • Tổ chức thi học kỳ và tốt nghiệp cho Sinh viên đúng theo thời gian quy định.

Phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa và BGH tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho Sinh viên đạt tiêu chuẩn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *