Giới thiệu khoa

Chức năng, nhiệm vụ

Đào tạo được các sinh viên trình độ cao đẳng và đại học chuyên ngành lý luận phê bình và biên kịch. Các sinh viên này sau khi tốt nghiệp phải có:

 • Phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm người làm lý luận phê bình
 • Kiến thức tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn
 • Kiến thức chuyên sâu Lý luận phê binh Sân khấu, Điện ảnh và kỹ năng biên kịch Sân khấu Điện ảnh

Tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt các vấn đề học thuật, có tính ứng dụng thực tiễn chương trình đào tạo của trường và thực tiễn đời sống Sân khấu Điện ảnh.

Trang bị các kiến thức học thuật Sân Khấu Điện ảnh trên phương diện lý thuyết cho tất cả các khoa trong trường.


Các chuyên ngành đào tạo

 • Ngành Lý luận – Phê bình Sân khấu, Điện ảnh
 • Ngành biên kịch (khi trường chính thức lên hệ đại học)

Thành tựu

Trước khi sát nhập và nâng cấp thành khoa Lý luận phê bình Sân khấu Điện ảnh thuộc Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM như hiện nay, đã tồn tại khoa Lý luận phê bình Điện ảnh thuộc trường Điện ảnh Việt Nam thuộc TP.HCM và Khoa lý luận phê bình thuộc trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Về đào tạo

Hệ đại học: các khóa lý luận phê bình đã tốt nghiệp:

 • 2 khoá Lý luận Điện ảnh ( hệ đại học) thời kỳ trường điện ảnh Việt Nam
 • 2 khoá Lý luận phê bình Sân khấu ( hệ đại học, 1 khóa tại chức, 1 khóa chính qui) thời kỳ trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2

Hệ cao đẳng:

 • Khoá 1 (1998-2001) thuộc trường cao đẳng Sân Khấu Điện Ảnh đã tốt nghiệp
 • Khoá II (2007-2010) hiện đang học

Sinh viên tốt nghiệp ra trường hầu hết đều phát huy được năng lực trong công việc chuyên môn.


Về nghiên cứu khoa học

Các công trình nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên thuộc khoa đều được coi là những tài liệu có tính học thuật, cần thiết cho sinh viên Lý luận phê bình cũng như các khoa khác, cần thiết cho người làm nghề và công chúng. Một số công trình đoạt giải thưởng của Hội Trung Ương:

 • Sân khấu – Phê bình và Tiểu luận. Tác giả: Đức Kôn
 • Lịch sử Sân khấu phương Tây (tóm tắt). Tác giả: Đỗ Hương
 • Lịch sử Điện ảnh thế giới ( tóm tắt). Tác giả: Phan Bích Hà
 • Văn học nghệ thuật truyền thống với phim truyện Việt Nam. Tác giả: Phan Bích Hà
 • Hiện thực thứ hai. Tác giả: Phan Bích Hà.
 • Về nghệ thuật diễn xuất kịch hát truyền thống và kịch nói Việt Nam. Tác giả: Đỗ Hương

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *