DANH MỤC NGÀNH ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG

Quyết định về việc giao cho Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 02 ngành: Đạo diễn điện ảnh – truyền hình và Đạo diễn sân khấu

Quyết định về việc giao cho Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 02 ngành: Diễn viên kịch – Điện ảnh; Ngành Quay phim

Quyết định về việc chuyển đổi tên và mã ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *