CHÍNH QUY

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh thông

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2022 Read More »

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG TUYỂN NGÀNH DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH NĂM 2022

Lưu ý: Thí sinh vào vòng chung tuyển ngành Diễn viên kịch điện ảnh – truyền hình phải có mặt lúc 14 giờ 00 ngày 16-07-2022 tại phòng 100, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, 125 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM để làm

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG TUYỂN NGÀNH DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH NĂM 2022 Read More »