TUYỂN SINH

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh thông …

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2022 Read More »