BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

Ngày 08 & 09.01.2013 tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM đã diễn ra buổi Báo cáo tốt nghiệp lớp đạo diễn điện ảnh – K4 (Hệ vừa học vừa làm).   Sinh viên trình bày về bài tốt nghiệp trước hội đồng chấm thi Báo cáo tốt nghiệp gồm 22 tác phẩm  phim […]

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM Read More »