TIN TỨC – SỰ KIỆN

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

*Lưu ý: Các thí sinh tự do phải nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cấp tài khoản trên Hệ thống tuyển sinh tại Sở Giáo dục & Đào tạo địa phương, từ ngày 15/06 đến 20/07/2023; – Các thí sinh đã đạt điều kiện trúng tuyển sử dụng tài khoản để đăng ký nguyện …

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 Read More »