KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC

YẾU TỐ ÂM NHẠC TRONG TÁC PHẨM PHIM TRUYỆN

Người viết: PGS. TS. NGƯT Phan Thị Bích Hà   I.            Về yếu tố âm nhạc trong tác phẩm Phim truyện Điện ảnh. Âm nhạc là một thành tố quan trọng trong hệ thống các ký hiệu âm thanh, góp phần quan trọng vào quá trình sáng tạo tác phẩm điện ảnh. Việc điện ảnh

YẾU TỐ ÂM NHẠC TRONG TÁC PHẨM PHIM TRUYỆN Read More »