Phòng Công Tác Chính Trị Và Quản Lý Học Sinh Sinh Viên

Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Ban giám hiệu giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý ký túc xá.

Phòng Công Tác Chính Trị Và Quản Lý Học Sinh Sinh Viên Read More »