Giới thiệu khoa

Chức Năng Đào tạo Sinh viên nghệ thuật trở thành Đạo diễn Sân khấu, Đạo diễn Điện ảnh. Dạy học, hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin để Sinh viên học Đạo diễn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn Đạo diễn trong các lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình […]

Giới thiệu khoa Read More »