Ban Giám Hiệu

  1. Thứ trưởng kiêm Hiệu trưởng:  Tạ Quang Đông – PGS. Tiến sĩ Âm nhạc
  2. Phó Hiệu trưởng: Huỳnh Thị Thu Hiền – Thạc sĩ Nghệ thuật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *