Thông báo danh sách trúng tuyển hệ Đại học VLVH

Đăng ngày: 14/12/2015 | Xem: 6,860 | Bình Luận: 0

Quyết định điểm chuẩn tuyển sinh hệ đại học VLVH năm 2015 . Tải xuống

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học VLVH năm 2015. Tải xuống

Biên bản điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học VLVH – Ngành Đạo diễn Sân khấu. Tải xuống

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học VLVH – Ngành Đạo diễn Sân khấu. Tải xuống

Biên bản điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học VLVH – Ngành Đạo diễn Điện ảnh. Tải xuống

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học VLVH – Ngành Đạo diễn Điện ảnh. Bảng 1 , Bảng 2

Lưu ý: Thí sinh nhận kết quả thi tại khoa tại chức trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 2 Visitors online
    • 1 Regular visitor
    • 1 Other

powered by WassUp