Giới thiệu khoa

Khoa Nhiếp Ảnh được thành lập theo quyết định số: 658/ QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành ngày 13 tháng 02 năm 2006.

Chức năng

Khoa là đơn vị hành chính cơ sở của trường, với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoặch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập theo kế hoạch đã được phê duyệt. Quán lý đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất trong phạm vi khoa. Quản lý toàn bộ sinh viên đang theo học chuyên ngành Nhiếp ảnh.

Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và duy trì tổ chức thông báo đào tạo theo đúng văn bản hướng dẫn, thực hiện quy chế đào tạo của trường. Tổ chức các hoạt động khác trong chương trình kế hoạch giảng dạy và học tập chung của nhà trường như:

 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế phối hợp với các tổ chức khoa học, công nghệ, cở sở sản xuất kinh doanh trong đời sống xã hội.
 • Quản lý toàn bộ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa.
 • Quản lý nội dung, chất lượng phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Quản lý đề cương môn học, đề cương bài giảng, tổ chức dự giờ đánh giá giờ giảng dạy của các giảng viên.
 • Tổ chức biên soạn chương trình giáo trình đề cương môn học do hiêụ trưởng giao.
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, sửa chữa thiết bị giảng dạy và học tập. Thực hành thực tập và thực nghiệm khoa học.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục và chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học. Tổ chức đào tạo , bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
 • Tổ chức kiểm tra, duy trì kỷ luật học tập của người học(sinh viên). Tổ chức quản lý hoạt động sinh hoạt của các lớp, kiểm điểm cuối học kỳ cuối năm của người học ( sinh viên).
 • Triển khai công tác khen thưởng kỷ luật, chính sách học bổng đối với người học ( sinh viên) đúng quy định của nhà nước của nhà trường và đúng kế hoạch thời gian đề ra.
 • Quản lý bảng điểm, bài thi các môn học, các bài tốt nghiệp của các lớp. Công khai điểm thi điểm rèn luyện của người học (sinh viên).
 • Quản lý tổ chức khai thác cơ sở vật chất trong phạm vi của khoa.

Chuyên ngành đào tạo

Nghệ thuật Nhiếp ảnh

Thành tựu

Khoa có đội ngũ giảng viên, thỉnh giảng hùng hậu là những nhà Nhiếp ảnh, Quay phim, Nhà báo, Nhà lý luận phê bình giàu kinh nghiệm tâm huyết với nghề điển hình như:

1.NGƯT – TS Phan Thị Bích Hà 5.Nghệ Sĩ Đức Nam
2.Nghệ Sĩ Văn Khánh 6.Nghệ Sĩ Hồng Linh
3.Nghệ Sĩ Xuân Thăng 7.Nghệ Sĩ Ngọc Dũng
4.Nghệ Sĩ Đức Thành 8.Nghệ Sĩ Đình Trúc
9.Nhiếp ảnh Nguyễn Nhất Định

Năm 2009 khoa tổ chức làm tốt nghiệp cho sinh viên khoá I. Trong thời gian học sinh viên đã đạt được 1 giải nhì Nhiếp ảnh do hãng Canon tổ chức thường kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *