Phòng Hành Chính – Quản Trị

A.CHỨC NĂNG.

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và công việc của Nhà trường.

Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản, nhà cửa, trang thiết bị, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình quản lý sử dụng tài sản, nhà cửa, đất, trang thiết bị của Trường.

B.NHIỆM VỤ:

I.CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH:

Quản lý con dấu theo đúng quy định hiện hành.

Tổ chức, quản lý, tiếp nhận phân loại, giải quyết công vă, giấy tờ, hồ sơ có liên quan theo đúng địa chỉ và đúng nguyên tắc về văn thư hành chính, xây dựng và hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thu, lưu trữ của Trường theo quy định;

Kiểm tra thể thức, thủ tục ban hành văn bản hành chính trước khi trình lãnh đạo ký.

Tổ chức phụ vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Trường; hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

Thực hiện công tác hậu cần bảo đảm cho hoạc động của Ban Giám hiệu và công việc của Trường;

Bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Quản lý tổng đài tự động, bảo đảm thông tin thông suốt và thực hành tiết kiệm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao phó.

II.CÔNG TÁC QUẢN TRỊ:

Trực tiếp chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan để quản lý tài sản của Trường như phòng làm việc, phòng họp, trang thiết bị, xe ô tô. Tổ chức kiểm tra, lập sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên;

Có kế hoạch bảo quản và sửa chữa cơ sở vật chất và các tiện nghi của Trường để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và làm việc của Nhà trường. Thực hiện chế độ khấu hao tài sản, đề xuất thanh lý, xử lý tài sản vật tư (đảm bảo tận dụng và tiết kiệm)

Đảm bảo việc cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị theo quy định.

Tổ chức họp tập, hướng dẫn các đơn vị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp lệnh;

Tham gia quản lý, điều phối dự án về cơ sở vật chất kỹ thuật.

III. QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ:

Phân công cán bộ, nhân viên bảo vệ, thường trực, quản lý tài sản, cơ sở vật chất các khu Ký túc xá. Kiểm tra đôn đóc học sinh, sinh viên thực hiện đúng nội quy của nhà trường.

Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị – Quản lý học sinh, sinh viên và các phòng chức năng xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nội quy, đồng thời có văn bản báo cáo cho Hiệu trưởng.

IV.TỔ Y TẾ:

Chức năng:

Tổ y tế có chức năng giúp Hiệu trưởng chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên và học sinh, sinh viên trong toàn Trường.

Nhiệm vụ:

Cấp phát thuốc, chăm sóc sức khoe ban đầu theo đúng Luật Bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên và học sinh, sinh viên trong Trưởng.

Xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ mội trường xanh, sạch tại các cơ sở của Trường…

Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV, AIDS…

V.CÔNG TÁC THỦ KHO

Cấp phát , nhập vật tư, phục vụ hoạt động theo đúng quy trình, quy định.

Bảo quản trang thiết bị theo đúng quy định về yêu cầu của từng loại vật tư, trang thiết bị.

Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định.

VI.CÔNG TÁC BẢO VỆ.

Hoạt động theo đúng nội quy, quy chế của Nhà trường và các quy định khác về an ninh, trật tự hiện hành.

Phân công lực lượng bảo vệ 24 giờ trong ngày làm việc cũng như các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết.

Kiểm soát an ninh về nhân sự và trang thiết bị ra vào Trường theo đúng quy định.

Bảo đảm trật tự, an toàn cho các hoạt động của Nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Nhà trường, của phòng hành chính, Quản trị.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *