BAN GIÁM HIỆU

Đăng ngày: 09/05/2014 | Xem: 16,597 | Bình Luận: 0

 

trao quyết định PGS – TS Vũ Ngọc Thanh ( Trái) – Hiệu trưởng.

NGƯT – Ths. Nguyễn Xuân Dũng – phó hiệu trưởng Ths, NGƯT Nguyễn Xuân Dũng– P.Hiệu trưởng.

Điện ảnh Việt Nam Ths, NGƯT Nguyễn Trung Phan (Phải)– P.Hiệu trưởng.

 

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 2 Visitors online
    • 1 Regular visitor
    • 1 Other

powered by WassUp