CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 8,370 | Bình Luận: 0

Chủ tịch công đoàn: Ths. Lê Nguyên Đạt.

Phó chủ tịch công đoàn: Ths. Trần Thị Lan Hương.

Ủy viên công đoàn: Ths. Hà Thị Loan

Ủy viên công đoàn: bà Nguyễn Quỳnh Ngọc Diễm

Ủy viên công đoàn: ông Lý Anh Tâm

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 7 Visitors online
    • 6 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp