Nhà hát Thế Giới Trẻ

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 4,406 | Bình Luận: 0

Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng lựa chọn, quản lý khai thác các sáng tạo, lập kế hoạch dàn dựng các tác phẩm sân khấu mang tính thể nghiệm của trường để phuc vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu. Tổ chức biểu diễn giới thiệu thành quả nghệ thuật của trường đến với đông đảo công chúng khan giả trong thành phố và cả nước, đồng thời tổ chức giao lưu cùng các tổ chức hoạt động nghệ thuật sân khấu quốc tế.

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 9 Visitors online
    • 8 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp