Xưởng phim Lê Quý Đôn

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 5,042 | Bình Luận: 0

Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, khai thác, thực hiên các chương trình điện ảnh và nghe nhienf mang tính thể nghiệm, giới thiệu các công nghệ kỹ thuật mới tiên tiến hiện đại của thế giới giúp nâng cao hiệu quả nghệ thuật nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng trong giảng dạy và học tập.

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 14 Visitors online
    • 12 Regular visitors
    • 2 Others

powered by WassUp