Xưởng trường

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 4,746 | Bình Luận: 0

Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, quản lý, phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị phục vụ cho các hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, ứng dụng của Trường.

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 18 Visitors online
    • 13 Regular visitors
    • 5 Others

powered by WassUp