Trung tâm Thông tin – Thư viện

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 5,272 | Bình Luận: 0

Chức năng:

Thư viện có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, khai thác và phát triển các nguồn tư liệu và nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của Trường.

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 9 Visitors online
    • 8 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp