GIỚI THIỆU

Đăng ngày: 25/01/2013 | Xem: 53,117 | Bình Luận: 0

Vài nét về trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Tp.HCM 

Chức năng:

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, và truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây đựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiếp đậm đà bản sắc dân tộc.

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường và các hội đồng tư vấn

Hội đồng trường

Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường gồm:

 • Hiệu trưởng.
 • Một số Phó hiệu trưởng.
 • Các Trưởng Khoa và một số Trưởng phòng chức năng liên quan.
 • Một số Trường trung tâm, xưởng, nhà hát.
 • Một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân đang công tác tại Trường.

Các hội đồng tư vấn khác

 • Hội đồng tuyển dụng.
 • Hội đồng lương
 • Hội đồng thi đua
 • Hội đồng khen thưởng và kỷ luật
 • Hội đồng xét cấp học bổng và học phí
 • Hội đồng tuyển sinh
 • Hội đồng thi và công nhận tốt nghiệp

Các phòng ban chức năng

Các phòng ban chức năng của Trường Đại Học Sân Khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh gồm có:

 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Hành chính – Quản trị
 • Phòng Kế toán – tài vụ
 • Phòng Công tác chính trị – Quản lý học sinh – Sinh viên
 • Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
 • Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục

Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng của phòng

Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm , miễn nhiệm. Giúp việc cho Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng. Nhiệm kỳ của các Trưởng, Phó phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và có thể bổ nhệm lại.

 

Địa chỉ liên hệ

 • Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08.38393659, 08.38393658
 • Fax: +84.08.38364116
 • Email:sankhaudienanh@skdahcm.edu.vn
 • Website: www.skdahcm.edu.vn

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

  • 9 Visitors online
  • 8 Regular visitors
  • 1 Other

powered by WassUp