Phòng Công Tác Chính Trị Và Quản Lý Học Sinh Sinh Viên

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 2,103 | Bình Luận: 0

A.CHỨC NĂNG.

Phòng CTCC-QLHSSV có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu, Đảng ủy trường trong việc định hướng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV với những lĩnh vực trong đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;

B.NHIỆM VỤ:

Xây dựng, lên kế hoạch, phối hợp với các phòng – khoa, tổ chức liên quan để thực hiện chương trình hoạt động đề ra đối với HSSV phù hợp với thực tiễn và yêu cầu trong sự phát triển của nhà trường, đảm bảo hoạt động phục vụ tích cực cho nhiệm vụ của nhà trường, của Đảng và Nhà nước;

Chủ động phối hợp với các phòng – khoa, tổ chức liên quan thực hiện chính sách, chế độ và giải đáp thắc mắc đối với HSSV đồng thời phối hợp chặt chẽ nắm bắt tình hình về đời sống và tinh thần của HSSV nhằm kịp thời đề xuất những biện pháp giải quyết;

Phối hợp với các phòng – khoa, tổ chức liên quan để tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, qua đó kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện quy chế, nội quy của nhà trường đối với HSSV.

Phối hợp với các phòng – khoa, tổ chức liên quan để tổ chức phong trào văn – thể – mỹ, các hoạt động văn hóa xã hội, hoạt động giao lưu và hoạt động công tác chính trị của trường;

Hỗ trợ với các bộ phận liên quan để đôn đốc HSSV thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đối với Nhà trường. Quản lý HSSV ở ký túc xá và kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm (nếu có);

Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên.

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 4 Visitors online
    • 3 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp