CÁC KHOA

Giới thiệu khoa

Đăng ngày: 16/04/2013 | Xem: 3,942 | Bình Luận: 0
Chức năng, nhiệm vụ Đào tạo được các sinh viên trình độ cao đẳng và đại học chuyên ngành lý luận phê bình và biên kịch. Các sinh viên này sau khi tốt nghiệp phải có: Phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm người làm lý luận phê...

Giới thiệu khoa

Đăng ngày: 16/04/2013 | Xem: 7,579 | Bình Luận: 0
Chức Năng Đào tạo Sinh viên nghệ thuật trở thành Đạo diễn Sân khấu, Đạo diễn Điện ảnh. Dạy học, hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin để Sinh viên học Đạo diễn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn Đạo diễn trong các lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 2 Visitors online
    • 2 Others

powered by WassUp