KHOA TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THÔNG

Giới thiệu khoa

Đăng ngày: 13/12/2013 | Xem: 3,737 | Bình Luận: 0
Chức năng – Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và sáng tác biểu diễn theo kế hoạch đã được phê duyệt. – Quản lý đội ngũ giảng...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 9 Visitors online
    • 8 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp