PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 2,093 | Bình Luận: 0
Tiến hành các hoạt động thanh tra theo Quyết định số 14/2006/QĐ ngay 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học, trường trung cấp chuyên...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 9 Visitors online
    • 8 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp