PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

Phòng Công Tác Chính Trị Và Quản Lý Học Sinh Sinh Viên

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 2,415 | Bình Luận: 0
Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Ban giám hiệu giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý ký túc...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 9 Visitors online
    • 8 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp