PHÒNG TÀI VỤ

Phòng Tài Vụ

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 1,879 | Bình Luận: 0
Phòng Tài Vụ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng qui định của nhà...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 6 Visitors online
    • 5 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp