PHÒNG ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phòng Đào Tạo& Nghiên cứu khoa học

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 3,242 | Bình Luận: 0
Phòng đào tạo có chức năng tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo ở các hệ thống đào tạo trong nhà...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 26 Visitors online
    • 25 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp