PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ & ĐỐI NGOẠI

Phòng Tổ Chức Cán Bộ & ĐỐI NGOẠI

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 2,778 | Bình Luận: 0
Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan, thi đua - khen thưởng, tổng...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 5 Visitors online
    • 3 Regular visitors
    • 2 Others

powered by WassUp