CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 2,093 | Bình Luận: 0
Tiến hành các hoạt động thanh tra theo Quyết định số 14/2006/QĐ ngay 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học, trường trung cấp chuyên...

Phòng Công Tác Chính Trị Và Quản Lý Học Sinh Sinh Viên

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 2,415 | Bình Luận: 0
Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Ban giám hiệu giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý ký túc...

Phòng Tài Vụ

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 1,879 | Bình Luận: 0
Phòng Tài Vụ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng qui định của nhà...

Phòng Hành Chính – Quản Trị

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 2,190 | Bình Luận: 0
Tham mưu cho Hiệu Trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và công việc của Hiệu Trưởng. Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản, nhà cửa, trang thiết bị, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình quản lý sử dụng tài sản, nhà cửa, trang thiết bị của...

Phòng Tổ Chức Cán Bộ & ĐỐI NGOẠI

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 2,778 | Bình Luận: 0
Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan, thi đua - khen thưởng, tổng...

Phòng Đào Tạo& Nghiên cứu khoa học

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 3,242 | Bình Luận: 0
Phòng đào tạo có chức năng tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo ở các hệ thống đào tạo trong nhà...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 11 Visitors online
    • 10 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp