KHOA NHIẾP ẢNH

Giới thiệu khoa

Đăng ngày: 16/04/2013 | Xem: 4,701 | Bình Luận: 0
Khoa Nhiếp Ảnh được thành lập theo quyết định số: 658/ QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành ngày 13 tháng 02 năm 2006. Chức năng Khoa là đơn vị hành chính cơ sở của trường, với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoặch đào tạo, nghiên cứu...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 8 Visitors online
    • 7 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp