KHOA BIÊN KỊCH, LÝ LUẬN PHÊ BÌNH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH

Giới thiệu khoa

Đăng ngày: 16/04/2013 | Xem: 4,220 | Bình Luận: 0
Chức năng, nhiệm vụ Đào tạo được các sinh viên trình độ cao đẳng và đại học chuyên ngành lý luận phê bình và biên kịch. Các sinh viên này sau khi tốt nghiệp phải có: Phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm người làm lý luận phê...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 12 Visitors online
    • 10 Regular visitors
    • 2 Others

powered by WassUp