KHOA THIẾT KẾ MỸ THUẬT, HOÁ TRANG VÀ PHỤC TRANG

Giới thiệu khoa

Đăng ngày: 16/04/2013 | Xem: 3,145 | Bình Luận: 0
Các ngành/chuyên ngành đào tạo: 1. Thiết kế mỹ thuật sân khấu 2. Thiết kế mỹ thuật điện ảnh 3. Hóa trang Sân khấu điện ảnh   Chức năng: – Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 11 Visitors online
    • 10 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp