Trung tâm Tin học – ngoại ngữ

TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

Đăng ngày: 17/11/2016 | Xem: 1,508 | Bình Luận: 0
A.CHỨC NĂNG: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM có nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Trường; thực hiện...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 6 Visitors online
    • 5 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp