KHOA QUAY PHIM

Giới thiệu khoa

Đăng ngày: 13/12/2013 | Xem: 3,642 | Bình Luận: 0
Các ngành / chuyên ngành đào tạo:    Chức năng: – Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và sáng tác biểu diễn theo kế hoạch đã được...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 7 Visitors online
    • 6 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp