KHOA KỊCH HÁT, NHẠC DÂN TỘC

Giới thiệu khoa

Đăng ngày: 13/12/2013 | Xem: 3,073 | Bình Luận: 0
 Các ngành / chuyên ngành đào tạo   1. Nhạc dân tộc 2. Diễn viên cải lương    Chức năng – Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập...

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 2 Visitors online
    • 1 Regular visitor
    • 1 Other

powered by WassUp